Kontoret ligger sentralt til i Ålesund sentrum.

 


Kongens gate 3, 6002 Ålesund

Telefon:            70 10 70 70

Mobil tlf:            90 19 12 35
E-post:             
Skype:              elling_skaar

Besøk vår Facebook side https://www.facebook.com/AdvokatSkaar

Der er god parkering ved St. Olavs plass parkeringshus, i Ålesund sentrum.

 

 

www.skaar.no