Forbrukerrett: 

 

Forbrukerrett regulerer forholdet der en forbruker kjøper vare eller tjeneste av en næringsdrivende. Varen eller tjenesten skal i hovedsakelig brukes til privat bruk.

Gjennom en rekke lover (forbrukerlovgivningen) vil forbrukeren være sikret ulike rettigheter i flere typer kontraktsforhold. Det være seg forbrukerkjøp, håndverkertjenester, pakkereiser, kredittkjøp, timeshare, angrerett ved fjernsalg og annet salg som skjer utenfor fast utsalgssted.

Vi kan gi råd og veiledning i tvister om mangler, erstatning, garanti, forsinkelse, reklamasjonsfrister, foreldelse, tilbakeholdsrett, utbedring og for eksempel hevning eller krav mot tidligere salgsledd.

Salg/kjøp av gjenstander eller tjenester forbrukere imellom er ikke regnet som forbrukerkontrakter, men vanlige kontrakter/avtaler. Vi gir også bistand i tvister og søksmål mellom forbrukere.